Tomografia 3D

Tomografia komputerowa stanowi jedno z najbardziej doskonałych narzędzi diagnostyki obrazowej o szerokim zakresie zastosowań klinicznych. W badaniu promienie RTG przenikają przez tkanki, a pozyskany obraz, rejestrowany przez detektory promieniowania, trafia do specjalnego oprogramowania w komputerze, gdzie podlega bardzo szczegółowej analizie. Przewagą tomografii w stosunku do narzędzi diagnostycznych starszej generacji jest trójwymiarowość uzyskanego obrazu.

Tomografia w stomatologii – CBCT

Tomografia wiązki stożkowej – CBCT (cone beam computer tomography), znana także jako cyfrowa tomografia wolumetryczną lub stomatologiczna tomografią 3D jest odmianą tomografii komputerowej, stosowaną w stomatologii. Wiązka promieniowania RTG ma kształt stożka, a krótki czas badania oraz jeden obrót lampy wokół głowy pacjenta powoduje, że dawka promieniowania jest nawet kilkaset razy mniejsza niż w przypadku tomografii komputerowej ogólnomedycznej.


Zastosowanie tomografii CBCT

Badanie z użyciem tomografii wiązki stożkowej znajduje zastosowanie między innymi w poniżej wymienionych sytuacjach klinicznych:

  • endodoncja (między innymi pęknięcie korzeni, ocena anatomii korzeni zębów),
  • próchnica tkanek twardych zębów,
  • chirurgia stomatologiczna (zęby zatrzymane, zęby mądrości, torbiele, nowotwory kości),
  • ortodoncja,
  • trudne do zdiagnozowania bóle zębów,
  • choroby tkanek okołowierzchołkowych,
  • urazy zębów i kości,
  • stany zapalne zatok obocznych nosa,
  • planowanie leczenia implantologicznego.

Jak przebiega badanie CBCT?

Zanim nastąpi samo badanie, pacjent jest szczegółowo instruowany przez lekarza bądź technika, który będzie przeprowadzał badanie. W dalszej kolejności pacjent siada na krześle umieszczonym wewnątrz urządzenia. Gdy siedzi nieruchomo, lampa aparatu wykonuje obrót wokół głowy i szyi osoby badanej, co trwa kilkanaście sekund. Praca aparatu sygnalizowana jest przez sygnał dźwiękowy. W przypadku, gdy pacjent poruszył się, niezbędne jest powtórzenie badania. Po badaniu następuje jego zapis na płycie CD – płyta jest przekazywana pacjentowi, badanie pozostaje także na komputerze placówki, w której badanie przeprowadzano.