Cennik

Konsultacja lekarska

Przed rozpoczęciem leczenia niezbędne jest przeprowadzenie dokładnego badania Pacjenta. Obejmuje ono szczegółowy wywiad chorobowy oraz badanie przedmiotowe (określane także mianem fizykalnego). Prawidłowo wykonane badanie umożliwia postawienie trafnej diagnozy oraz – w oparciu o nią – zaplanowanie odpowiedniego i skutecznego leczenia.
W przypadku braku aktualnego zdjęcia rentgenowskiego należy wykonać u Pacjenta badanie tomograficzne trójwymiarowe. Na jego podstawie – w ramach konsultacji specjalistycznej – stomatolog określa główne potrzeby zdrowotne Pacjenta, a także planuje przebieg terapii.

Badanie Pacjenta
110-180 zł

Radiologia

Niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego badania jest obrazowanie RTG. Im więcej szczegółów lekarz jest w stanie zobaczyć dzięki temu badaniu, tym większe ma szanse na wykrycie ewentualnych stanów patologicznych (takich jak m.in. torbiele, zapalenia czy nowotwory), które stanowiąc zagrożenie dla zdrowia Pacjenta, niejednokrotnie nie wywołują alarmujących objawów i dolegliwości.
Stomatologii TMK badaniem z wyboru jest tomografia 3D z użyciem tomografu wiązki stożkowej (CBCT). Tomografia trójwymiarowa pozwala uzyskać najbardziej precyzyjne obrazowanie, a badany obszar obejmuje wiele ważnych struktur twarzowej części czaszki, w tym szczękę i żuchwę, stawy skroniowo-żuchwowe i zatoki szczękowe.

Rentgen pojedynczego zęba
40 zł
Badanie pantomograficzne
160 zł
Badanie cefalometryczne
160 zł
Tomografia 3D
190 – 360 zł

Znieczulenie

Gdy jest to wskazane, zabiegi wykonywane w Stomatologii TMK są przeprowadzane w znieczuleniu miejscowym. W tym celu stosowane są strzykawki zwane karpulami oraz igły o małej średnicy, które ograniczają dyskomfort Pacjenta. W naszej klinice dostępne jest również znieczulenie z użyciem urządzeń sterowanych komputerowo.
Stosując odpowiednie procedury (m.in. masowanie miejsca wkłucia oraz odpowiednio długi czas wprowadzania analgetyku, pozwalający uniknąć efektu „rozpierania” tkanek) zapewniamy bezbolesność zabiegu oraz komfort Pacjenta zarówno podczas znieczulania, jak i całego leczenia.

Znieczulenie miejscowe
40 - 110 zł

Implantoprotetyka

Uzupełnianie braków zębowych za pomocą implantów jest jedną z największych zdobyczy nowoczesnej stomatologii. W Vinci Clinic stosujemy sześć różnych systemów implantologicznych, które są rekomendowane – w zależności od warunków anatomicznych w jamie ustnej Pacjenta. Możemy uzupełnić zarówno pojedynczy brak zęba, jak i całkowite bezzębie. Nie ma konieczności zastępowania każdego braku zębowego jednym implantem. Do skutecznego implantowania całej bezzębnej szczęki lub żuchwy wystarczą 4 implanty, na których wsparta jest proteza (overdenture) – taką procedurę możemy wykonać w ciągu zaledwie jednego dnia. Doskonałym rozwiązaniem w przypadku leczenia rozległych braków zębowych jest wykonanie uzupełnienia protetycznego typu most wspartego na 2, 3 lub większej liczbie implantów. Wszystkie systemy, które stosujemy w naszej klinice, używane są z powodzeniem już od 20–40 lat, co zostało potwierdzone w licznych badaniach naukowych.

Wprowadzenie implantu
1800 – 4500 zł
Korona na implancie
3400 - 4100 zł
Proteza overdenture na 4 implantach
od 23800 zł

Protetyka

Leczenie protetyczne umożliwia uzupełnienie braków zębowych w różnorodnych, niejednokrotnie bardzo trudnych sytuacjach klinicznych.
W Stomatologii TMK wykonujemy zarówno uzupełnienia ruchome (wyjmowane): akrylowe, szkieletowe czy elastyczne, które stosuje się w przypadku bezzębia, jak również protezy stałe: korony i mosty, wsparte na zębach własnych Pacjenta.
Wszystkie materiały stosowane w naszej klinice, z których wykonane są uzupełnienia protetyczne, są atestowane i nie wywołują reakcji alergicznych. Dobór materiału przez stomatologa jest zawsze uzależniony od warunków protetycznych w jamie ustnej, przy czym nie zawsze materiał droższy lub uważany przez Pacjenta za bardziej odpowiedni będzie w danej sytuacji klinicznej najskuteczniejszy.

Proteza całkowita akrylowa
2500 zł
Proteza elastyczna
2750 zł
Proteza szkieletowa
2750 zł
Korona porcelanowa na metalu
1650 – 2150 zł
Korona pełnoceramiczna
od 3400 zł
Analiza okluzji wg Dawsona
850 -1950 zł
Licówka porcelanowa
2400 - 2950 zł

Chirurgia stomatologiczna

W leczeniu naszych pacjentów równie dużą wagę przykładamy do estetyki, jak i prawidłowego działania (funkcji) układu stomatognatycznego.
Aby zapewnić poprawność funkcji po planowanej odbudowie zniszczonych zębów, przeprowadzamy analizę okluzji (relacji zębów szczęki i żuchwy), oceniamy stabilność stawów skroniowo-żuchwowych oraz działanie mięśni.
Uwzględniając warunki okluzyjne w jamie ustnej Pacjenta, lekarz stomatolog planuje rekonstrukcję układu żucia, odbudowę zębów, uzupełnienie braków zębowych z zastosowaniem np. mostów, koron czy licówek bądź odbudowę zębów z użyciem materiałów kompozytowych.

Aby ograniczyć urazowość procedur wykonywanych w Stomatologii TMK, wszystkie zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej przeprowadzamyw znieczuleniu miejscowym, a także z poszanowaniem okolicznych tkanek. Dotyczy to m.in. usuwania zębów, które są poddane ekstrakcji w sposób atraumatyczny, bez uszkadzania struktury kostnej i dziąsła. Nie pozostaje to bez wpływu na późniejszą odbudowę brakującego zęba z zastosowaniem implantu stomatologicznego.
W naszej klinice podczas zabiegu usunięcia zęba przeprowadzamy zabiegi regeneracyjne z użyciem materiałów autogennych (preparat PRF z krwi Pacjenta i materiał kostny). Zastosowanie fibryny bogatopłytkowej (PRF) wspiera regenerację utraconych tkanek i skraca jej czas, a także ułatwia gojenie ran.

Atraumatyczne usunięcie zęba
280 – 510 zł
Usunięcie zęba mądrości
550 – 980 zł
Sterowana regeneracja kości i tkanek miękkich
1000 – 3800 zł
Augmentacja kości z wykorzystaniem fibryny bogatopłytkowej PRF
460 – 700 zł
Procedura chirurgiczna z wykorzystaniem lasera Erb-Yag
240 – 850 zł
Zabiegi chirurgiczne rozległe, złożone, ekstrakcje mnogie, przeszczepy
indywidualna wycena
Resekcja wierzchołka korzenia zęba
1100 – 1650 zł

Ortodoncja

W Vinci Clinic obowiązuje zasada Primum non nocere („Po pierwsze nie szkodzić”), dlatego leczenie ortodontyczne w 90% wykonujemy z użyciem systemu Invisalign. Tylko w nielicznych przypadkach, gdy jest taka konieczność, proponujemy leczenie aparatami stałymi, które jest obarczone mnóstwem niedogodności i ewentualnych powikłań. Aparaty stałe trzeba stosować 2–3 razy dłużej, powodują one dolegliwości bólowe, mogą być przyczyną próchnicy wtórnej, a wokół zębów powodować zaniki kości. W Invisalign wykorzystujemy sztuczną inteligencję, która pozwala indywidualnie zaprojektować leczenie u Pacjenta. Jest ono stosunkowo krótkie (trwa około 6 miesięcy), a jego ostateczny efekt można – dzięki wizualizacji komputerowej – zobaczyć jeszcze przed rozpoczęciem terapii. Najbardziej docenianą przez Pacjentów zaletą tego systemu jest brak dolegliwości bólowych, estetyczny wygląd (przezroczyste nakładki zakładane na zęby są niewidoczne) i fakt, że koszty – w porównaniu z tradycyjnym leczeniem – są zbliżone.

Leczenie systemem Invisalign
od 8500 zł

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza polega na odtwarzaniu brakujących tkanek zęba bezpośrednio w ustach Pacjenta. Zabieg taki jest przeprowadzany poprzez zakładanie wypełnień (popularnie zwanych plombami) bezpośrednio w jamie ustnej Pacjenta. Wymaga to uprzedniego usunięcia tkanek zniszczonych przez próchnicę i odpowiedniego opracowania zęba przed wprowadzeniem materiału odtwarzającego utracone tkanki zęba.
W celu odbudowy brakujących tkanek w naszej klinice stosujemy również specjalne nakładki (z ang. inlay, onlay, overlay). Są one wykonywane przez technika dentystycznego lub przygotowywane z użyciem oprogramowania cyfrowego CAD/CAM i następnie cementowane przez lekarza w ustach Pacjenta.
Do wykonania uzupełnień obu rodzajów w Stomatologii TMK używamy wyłącznie wysokiej jakości atestowanych materiałów.

Wypełnienie ubytku w zębie
280 – 480 zł
Bezpośrednia odbudowa zęba
260 – 970 zł
Pośrednia rekonstrukcja zęba typu inlay, onlay, overlay
1400 – 1750 zł

Profilaktyka chorób przyzębia i próchnicy

W Stomatologii TMK kładziemy duży nacisk na wykonywanie zabiegów higienizacyjnych, które wykazują wysoką skuteczność w przeciwdziałaniu chorobom przyzębia i próchnicy. Są to przede wszystkim skaling (usuwanie kamienia nazębnego) oraz piaskowanie (polerowanie zębów).
Proponujemy także zabiegi higienizacyjne okolicy poddziąsłowej polegające na oczyszczaniu kieszonek dziąsłowych (przestrzeń pomiędzy zębem a dziąsłem), które mają głębokość od 3 do 5 mm, a w przypadku stanu zapalnego tkanek okołozębowych nawet 7–10 mm głębokości. W tym celu w naszej klinice używamy systemu Cavitron. Zabieg z jego zastosowaniem jest całkowicie bezpieczny dla zębów i dziąseł, a przy tym w pełni bezbolesny dla Pacjenta.

Kompleksowa higiena jamy ustnej z instruktażem higieny jamy ustnej
300 zł
Zabieg periodentologiczny (procedura higienizacji z kiretażem wewnętrznym) z wykorzystaniem urządzenia Cavitron
450 – 650 zł

Stomatologia dziecięca

Wizyta najmłodszego pacjenta, który nie jest świadomy konieczności poddania się leczeniu, może być niemałym wyzwaniem dla lekarza stomatologa. Aby zminimalizować ewentualne obawy malucha, w Stomatologii TMK zapraszamy go wraz z rodzicami na tzw. wizyty adaptacyjne. W ich trakcie dziecko poznaje nowe otoczenie, stomatologa, asystę, może usiąść w fotelu i wziąć do ręki (bezpieczne dla niego) instrumenty. Pozwala to zredukować obawy malucha, gdy przyjdzie do gabinetu już jako pacjent, a nie tylko gość.
W Stomatologii TMK oferujemy ponadto zabiegi przeznaczone dla dzieci, w tym lakowanie zębów. Pozwala ono chronić przed próchnicą te fragmenty zębów, które są najbardziej narażone na rozwój tej choroby.

Wypełnienie w zębie mlecznym
140 – 180 zł
Usunięcie zęba mlecznego
150 – 200 zł
Lakowanie zębów stałych
150 – 180 zł
Oczyszczanie zębów i fluoryzacja
110 – 150 zł

Endodoncja (leczenie kanałowe)

Leczenie endodontyczne, czyli kanałowe, jest przeprowadzane w sytuacji, gdy nastąpiło nieodwracalne zapalenie miazgi zęba spowodowane przez próchnicę, ale także uraz lub przeciążenie zęba w wyniku wady zgryzu bądź choroby okluzyjnej.
W jego trakcie lekarz, po zastosowaniu znieczulenia oraz usunięciu zapalnych tkanek z kanałów zębowych, wypełnia je szczelnie i precyzyjnie odpowiednim materiałem.
Niezbędnym wsparciem pracy endodonty jest mikroskop zabiegowy, dzięki któremu lekarz nie pomija niewidocznych gołym okiem struktur, a tym samym może przeprowadzić skuteczne leczenie. Zabieg wykonywany jest z użyciem koferdamu – gumy, która izoluje poddawany leczeniu ząb od środowiska jamy ustnej. Zapewnia to Pacjentowi bezpieczeństwo i komfort, ponieważ leki stosowane do oczyszczania kanałów oraz środki antybakteryjne nie wydostają się poza pole zabiegowe.

Leczenie kanałowe zęba (wraz ze zdjęciami RTG kontrolnymi)
710 – 1720 zł
Powtórne leczenie kanałowe (reendo)
dopłata 400 zł