Leczenie okluzji

Brak prawidłowej relacji zębów szczęki z zębami żuchwy to inaczej nieprawidłowa okluzja. Wadliwa okluzja powoduje pogłębiającą się deformację zgryzu, wzmaga bruksizm i negatywnie wpływa na estetykę uśmiechu (wizualnie dodaje lat). Objawy nieprawidłowej okluzji mogą być także mniej ewidentne – należy do nich między innymi pękające szkliwo, rozchwianie zębów, nadwrażliwość na pokarmy i płyny o różnej temperaturze, szum w uszach, bóle szczęki wykraczające poza obszar układu stomatognatycznego, bóle twarzy, ból zębów bez wyraźnej przyczyny.

Nieprawidłowa okluzja – pogłębiający się problem

Nieleczona okluzja staje się z czasem coraz większym problemem. Początkowo jej objawy mogą być słabo zauważalne i nie powodować u pacjenta dyskomfortu, ponieważ układ stomatognatyczny do pewnego stopnia dostosowuje się do zmieniających się warunków. Z czasem jednak objawy pogłębiają się (pojawia się między innymi szczękościsk oraz kłopoty z otwieraniem i zamykaniem ust), powodując duży dyskomfort i ból.

Jakie są objawy nieprawidłowej okluzji?

Nieprawidłowa relacja zębów szczęki i zębów żuchwy może być przyczyną licznych powikłań, do których należą:

  • częste, uciążliwe bóle głowy (szczególnie rano),
  • trzaski i przeskakiwanie w stawie skroniowo-żuchwowym,
  • napięcia mięśniowe w rejonie twarzy, szyi, karku,
  • bruksizm, czyli zgrzytanie zębami (często nocą w trakcie snu) oraz zaciskanie zębów w sytuacjach stresowych,
  • ból mięśni twarzy lub ból zębów podczas nagryzania pokarmów.

Leczenie okluzji – metody

Leczenie okluzji jest zawsze kwestią indywidualną, uzależnioną od warunków w jamie ustnej pacjenta. Nie ma przy tym jednej, uniwersalnej metody, która gwarantowałaby optymalne efekty u każdego pacjenta.

Jedną z najczęściej stosowanych metod jest ekwilibracja, która ma celu likwidację tzw. przedwczesnych kontaktów między zębami szczęki i żuchwy. Punkty takie są likwidowane poprzez szlifowanie, a sam zabieg nie powoduje zniszczenia szkliwa i nie wywołuje doznań bólowych. Stosowana jest także modyfikacja obecnych w jamie ustnej wypełnień poprzez zmianę wysokości lub kształtu uzupełnienia. Powyższe metody w wielu przypadkach dają bardzo dobre rezultaty i poprawiają komfort życia pacjentów (między innymi przez ograniczenia dolegliwości bólowych).

W trudniejszych przypadkach nieprawidłowej okluzji metody te nie są jednak wystarczające i niezbędne jest włączenie leczenia z zakresu protetyki, implantologii, ortodoncji lub chirurgii szczękowej.


Leczenie okluzji w klinice TMK Łódź i Radomsko obejmuje:

  • gruntowne badania diagnostyczne, na podstawie których planowana jest optymalna korekcja dysfunkcji narządu żucia,
  • zaawansowane, najbardziej aktualne techniki leczenia okluzji, takie jak deprogramacja Koisa i funkcjonalna okluzja według Akademii Dawsona,
  • kompleksowe, rozłożone w czasie leczenie okluzji, uwzględniające oczekiwania i możliwości finansowe pacjenta,
  • opiekę zespołu lekarzy reprezentujących różne specjalności medyczne,
  • dostęp pacjenta do materiałów dokumentujących kolejne etapy leczenia (filmy, zdjęcia cyfrowe).