Leczenie kanałowe

Leczenie kanałowe zwane bywa również leczeniem endodontycznym. Polega ono na leczeniu nieodwracalnych zmian zapalnych miazgi, co w praktyce najczęściej sprowadza się do jej usunięcia. Miazga jest silnie unerwioną i unaczynioną galaretowatą tkanką, która wypełnia komorę oraz kanały zębowe. Jej rolą jest dostarczanie substancji odżywczych oraz tlenu, a także funkcje naprawcze i czuciowe.

Ze względu na bogate unerwienie objęta procesem zapalnym miazga może powodować bardzo silne odczucia bólowe, niemniej prawidłowo dobrane i zastosowane znieczulenie sprawia, że leczenie kanałowe może być dla pacjenta praktycznie wolne od dolegliwości bólowych.


Leczenie kanałowe przeprowadzane w Klinice TMK:

  • leczenie kanałowe z zastosowaniem narzędzi maszynowych (wraz z obfitym płukaniem) – pozwala ono na ekstyrpację zainfekowanej przez bakterie miazgi, także z wąskich lub zakrzywionych kanałów,
  • leczenie przy pomocy ultradźwięków zębów z niedrożnymi (zobliterowanymi) kanałami,
  • wprowadzenie płynnej gutaperki do kanałów, co umożliwia wypełnienie kanalików stanowiących odgałęzienia głównych kanałów zębowych,
  • usuwanie złamanych narzędzi z kanałów zębowych, pozostawianych w trakcie poprzedniego leczenia,
  • powtórne leczenie kanałowe (tak zwane re-endo),
  • leczenie z zastosowaniem mikroskopu,
  • leczenie w koferdamie,
  • wykonanie rentgenogramu przed i po zabiegu (ułatwia to diagnozę, a także kontrolę efektów leczenia),
  • znieczulenia miejscowe prawidłowo dobrane do problemu medycznego oraz prawidłowo podane (pozwala to w znacznym stopniu ograniczyć stres pacjenta i przykre doznania bólowe).