Protetyka

Protetyka to dziedzina stomatologii, której celem jest odtwarzanie braków zębowych – odbudowa zębów na tyle zniszczonych, że nie jest możliwe ich leczenie z zastosowaniem metod z zakresu stomatologii zachowawczej. Współczesne leczenie protetyczne może zapewnić bardzo dobry efekt estetyczny, skorygować ustawienie zębów, usunąć przebarwienia i ujednolicić kolor uzębienia pacjenta. Działem protetyki jest implantoprotetyka, która umożliwia odbudowę zęba nawet w przypadku całkowitego bezzębia.


Protetyka – czy chodzi tylko o efekt estetyczny?

Należy zdawać sobie sprawę, że znaczna poprawa wyglądu pacjenta w związku z wykonaniem u niego uzupełnień protetycznych to tylko jeden z powodów podejmowania tego rodzaju leczenia. Zęby są niezbędne do mechanicznego rozdrabniania pokarmu i pełnią istotną rolę w procesie trawienia – zatem braki w uzębieniu (a tym bardziej bezzębie) sprawiają, że pacjent modyfikuje swoją dietę, co ma niekorzystny wpływ na cały organizm. Braki w uzębienie powodują zaburzenia w funkcjonowaniu aparatu mowy i problemy z artykulacją. Ponadto zaburzone wskutek ubytków zębowych relacje pomiędzy szczęką a żuchwą są często przyczyna dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych.


Rodzaje uzupełnień protetycznych

Wykonywane są różnego rodzaju odbudowy protetyczne – stałe i ruchome. Protezy stałe są – zgodnie z nazwą – trwale mocowane na zębach własnych pacjenta lub wszczepach. Zaliczamy do nich:

 • korony – pełnoceramiczne, na podbudowie z tlenku cyrkonu, na podbudowie metalowej licowane porcelaną, na podbudowie ze stopu złota licowane porcelaną,
 • mosty na podbudowie z tlenku cyrkonu,
 • wkłady koronowo-korzeniowe metalowe i ze stopu złota,
 • mosty metalowo-porcelanowe,
 • licówki porcelanowe.

Z kolei protezy ruchome mogą być swobodnie wyjmowane z jamy ustnej. Wykonywane są:

 • protezy całkowite,
 • protezy natychmiastowe,
 • protezy szkieletowe,
 • protezy częściowe akrylanowe,
 • protezy częściowe nylonowe,
 • protezy szkieletowe na elementach precyzyjnych (bezklamrowe),
 • protezy duracetalowe,
 • protezy typu overdenture.