Profilaktyka stomatologiczna

Czym jest profilaktyka stomatologiczna?

Profilaktyka to różnorodne działania, mające na celu zapobieganie chorobom jamy ustnej, a niejednokrotnie także schorzeniom ogólnoustrojowych. Stomatolog jest często pierwszym lekarzem, który na podstawie wywiadu i wnikliwego badania może rozpoznać symptomy lub objawy rozwijającej się już choroby (np. anemii, cukrzycy, bulimii, anoreksji lub choroby nowotworowej). W takiej sytuacji lekarz przekazuje pacjentowi informację o swoich spostrzeżeniach i kieruje go na badania, które potwierdzą lub wykluczą wstępne rozpoznanie.

Profilaktyka próchnicy

Profilaktyka stomatologiczna to w znacznym stopniu działania zapobiegające rozwojowi próchnicy. Działania te obejmuje między innymi profesjonalne zabiegi, które wykonywane są w gabinecie, jak i zabiegi higieniczne wykonywane w domu przez samego pacjenta. Celem profilaktyki próchnicy jest ograniczanie i usuwanie płytki nazębnej, która gromadzi się na powierzchniach stycznych zębów, w okolicach przyszyjkowych, jak również w kieszonkach dziąsłowych. Nieusunięta płytka z czasem przekształca się w kamień nazębny, którego usunięcie przeprowadzić można tylko profesjonalnymi metodami w gabinecie dentystycznym. Lekarz stosuje takie metody jak skaling i piaskowanie.


Dieta a profilaktyka w gabinecie stomatologicznym

Do istotnych czynników etiologicznych niektórych chorób należy nieprawidłowa dieta. Jest ona nie bez znaczenia w przypadku rozwoju takich schorzeń jak między innymi kwasowa erozja szkliwa, paradontoza i próchnica. Z tego względu dokonywana jest weryfikacja i korekta diety pacjenta, mająca na celu wyeliminowanie produktów, które wywierają negatywny wpływ na stan jamy ustnej. Ponadto pacjent, który pali papierosy, informowany jest o niekorzystnym wpływie nikotyny i możliwych konsekwencjach nałogu, manifestujących się w obrębie jamy ustnej.

Chore zęby, czyli chory organizm

Profilaktyka stomatologiczna, często niedoceniana, jest nie do przecenienia, gdyż chore uzębienie i jamy ustnej objęta stanem zapalnym to rezerwuar bakterii, które mogą powodować rozwój wielu schorzeń ogólnoustrojowych. Pacjenci najczęściej nie mają wiedzy na temat poważnych skutków zaniedbań higienicznych w obrębie jamy ustnej oraz nieleczenia stanów chorobowych w tym obszarze. Ognisko chorobowe zlokalizowane w jamie ustnej może w istotnym stopniu powodować stany zapalne i ciężkie, także zagrażające życiu schorzenia. Należą do nich między innymi choroby nerek, układu krążenia (zawał, choroba wieńcowa), cukrzyca, choroba reumatyczna, ropne stany zapalne opon mózgowo-rdzeniowych, choroby siatkówki oka, nowotwory.


Profilaktyka stomatologiczna w Klinice TMK Łódź i Radomsko:

  • profilaktyka próchnicy;
  • profilaktyka onkologiczna;
  • szeroko pojęta profilaktyka prozdrowotna;
  • ocena stanu higieny jamy ustnej i określenie ryzyka rozwoju próchnicy i chorób przyzębia;
  • Indywidualny Program Higieny, w którym uwzględnia się warunki panujące w jamie ustnej danego pacjenta, takie jak stan uzębienia i przyzębia oraz psychofizyczne predyspozycje pacjenta;
  • dodatkowe zabiegi z zakresu higieny i profilaktyki;
  • instruktaż higieny – dobór szczoteczki, pasty do zębów, nici dentystycznych, płukanek, szczoteczek międzyzębowych itp.; prezentacja prawidłowej techniki szczotkowania i nitkowania powierzchni stycznych zębów;
  • weryfikacja diety pacjenta, informacje na temat składników diety, które mogą przyczynić się do rozwoju chorób w obrębu jamy ustnej.

W Klinice TMK nie ograniczamy profilaktyki stomatologicznej do prezentacji prawidłowo wykonywanych zabiegów higienizacji jamy ustnej. Podejmowane przez nas działania celują w zwalczanie bądź ograniczanie czynników ryzyka, a także wzmacnianie czynników, które mogą chronić zdrowie jamy ustnej pacjenta i zdrowie całego organizmu. Stawiamy na leczenie holistyczne – leczymy pacjenta, a nie tylko jego zęby.

W tym celu przykładamy ogromną wagę do prawidłowo zebranego, możliwie najbardziej poszerzonego wywiadu i badań, które pozwolą postawić prawidłową diagnozę, określić źródła zakażenia i przeprowadzić skuteczne leczenie, które na wstępnym etapie wyeliminuje lub ograniczy skutki choroby.

W Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej TMK nie utożsamiamy profilaktyki stomatologicznej jedynie z zabiegami higienizacji jamy ustnej. W naszej klinice profilaktyka stomatologiczna obejmuje różnorodne działania, których celem jest zwalczanie bądź osłabianie czynników ryzyka i wzmacnianie czynników chroniących – zarówno w obszarze zdrowia jamy ustnej, jak i zdrowia całego organizmu.